Historien bakom Ogoola

Dikterna

För snart 800 år sedan, i en skrivarstuga på berget Ogura nära Kyoto i Japan, åtog sig diktaren Fujiwara no Teika att välja ut de 100 vackraste japanska dikterna genom tiderna. En del ”klassiska”, dvs. många hundra år äldre än Teikas tid. Teika själv kallade sin samling Hyakunin-shuka (hundra poeter, excellent poesi). Samlingen kom senare att kallas Hyakunin-isshu (betyder ungefär: hundra dikter av hundra poeter).

Teikas urval har ifrågasatts och lett till alternativa samlingar, särskilt under 1800-talet.

Men samlingen som Teika presenterade redan år 1235 var troligen den första och den blev klassisk. Den fick namnet Ogura Hyakunin-isshu.

En klassisk japansk dikt (waka) var skriven på 5 rader – med 31 stavelser. Västerländsk (och svensk!) poesi är vanligen mycket längre än så, och får inte plats på ett spelkort. Därför har vi valt ut ett citat ur en dikt per författare, som smakprov på det bästa av svensk poesi. Tanken är att du ska få blodad tand.

Genpei-kriget (Genpei Gassen)

Genpei-kriget kallas  Genpei Gassen  på japanska. Två klaner, Genji och Heike, kämpade om makten under åren 1159-1189. Detta historiskt viktiga krig har givit namn åt den typ av karuta där man spelar med två planhalvor och ansikte mot ansikte.  Nedan är en länk till en intressant föreläsning på engelska om Genpei-kriget.

YouTube: 17 min: Genpei War (Genpei Gassen)

Spelet

Spel där man kombinerar två bilder har funnits i Japan sedan urminnes tider, till en början med motiv eller dikter målade parvis på stenar eller snäckor. Från 1500-talet började man göra kombinationsspel med kort, inspirerade av sjömän från Portugal.

I början av 1600-talet skapades det första spelet med Teikas klassiska 100 dikter åt den kungliga familjen. Det fick namnet Utagaruta (sångkort eller poesikort) och har funnits kvar i samma form sedan dess.

Under 1700-talet blev Utagaruta allmänt känt och under 1800-talet blev det tradition att man spelar i hemmet då man träffas under nyårsfirandet. Idag spelar man också i skolor och i nationella mästerskap – Hyakunin-isshu Kyogi Karuta.

Namnet

Eftersom det finns andra diktsamlingar i Japan med hundra dikter, som också har namnet Hyakunin-isshu, lägger man till Ogura (berget där samlingen kom till) när man syftar på den klassiska diktsamligen. Så fick diktspelet sitt ”svenska” namn Ogoola.

Ecwid