Spelidé

2-8 personer är spelare på en spelplan, som kan vara på ett bord eller ett området på golvet. Dessutom krävs en person som är läsare (kan ersättas med en läsar-app eller Spotify). En läsare kan driva flera spelplaner samtidigt men det kräver en uppsättning plockkort för varje spelplan.

Den spelare som först känner igen den text som läses upp, tar snabbt det kort som har den passande fortsättningen. När läsaren läst upp alla läskort har den spelare vunnit som har plockat flest rätta plockkort.

Den som först blir av med alla sina kort vinner!

Visste du att

Ogoola Karuta bygger på ett japanskt kortspel  från 1600-talet. Om du vänder på korten så går det även att spela den japanska versionen! Kortens unika baksidor visar de äkta japanska bilderna och texterna från Tamura Shogundo i Kyoto. Detta japanskt kortspelet använder japanska dikterna från åren 626-974.


FullSizeRender


Allmänt

Spelet innehåller två typer av kort:

  • På varje läskort (yomifuda) står ett känt citat ur en svensk dikt (den första delen av citatet står med röd text och den andra delen med svart text).
  • På varje plockkort (torifuda) står den endast den andra delen av citatet (svart text med större bokstäver).

När läsaren läser upp texten på ett läskort, tävlar spelarna om att snabbast hitta plockkortet som passar till läskortet som läsaren just läser. Det är grundregeln.

Läsaren läser alltid hela citatet (oavsett om någon hittat plockkortet eller ej). Gör en kort paus mellan den första delen av citatet (röd text) och resten av citatet (svart text). Därefter (om ingen hittat plockkortet) läs den andra delen en gång till (svart text).

Det lönar sig att kunna dikterna. Om du kan fortsättningen av texten, kan du plocka upp plockkortet redan när läsaren bara hunnit läsa några enstaka ord av citatet. Den som kan alla diktcitaten i spelet, har förstås störst chans att vinna.

FilipOla

 

Det finns två varianter av spelet. Den lekfulla Chirashidori  (kan spelas alla mot alla) och strategiska lagtävlingen Genpei Gassen (två “klaner” tävlar mot varandra). Läs mer under Grundläggande regler.

Ecwid