For the best overview, go to our webshop at Ecwid  

 

 

Swedish Karuta

Karuta är ett gammalt japanskt poesikortspel. Det handlar om att lyssna och vara snabb. En läsare läser ett poesi citat högt och spelarna söker och tar tag i det matchande kortet som läses. Var först med att ta kortet för att vinna. Karuta blev populärt genom animen Chihayafuru och det växer fortfarande globalt.

Hyakuninisshu svenska översatta karuta är en översättning av de ursprungliga japanska dikterna som används i karuta. Översättningen följer den japanska waka-poesi-regeln om 57577 stavelser så att du kan sjunga dikterna i samma melodi som de ursprungliga dikterna.

Den svenska Karuta (Ogoola Karuta) använder svenska och finlandsvenska diktcitater. Ett urval av 50 dikter av 50 poeter, vald av Stina Ekblad från hennes mästerverk DIKT 1598-1939. Gratis läserapp: Android- Karuta Svenska Ogoola, iOS - Ogoola Karuta EN 100. Läsare är skådespelare Christian Fex.